Hizmetlerimiz

Ayrıntılar için konu başlıklarına tıklayınız... Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bize ulaşın... İletişim bilgileri için tıklayınız...


 • • Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık,

  • Apartman ve Site Yönetimi Danışmanlık,

  • Plaza Ve AVM Yönetimi Danışmanlık,

  • Şirket Hukuku. • • Kamulaştırmasız El Atma,

  • İmar Uygulamalarından Doğan Bedel Artırım / İptal Davaları, • • Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  • Anlaşmalı Boşanma Davası,

  • Nafaka Nasıl Alınır?

  • Edinilmiş Malların Tasfiyesi,

  • Kişisel Mallar ve Ziynet Eşyalarına İlişkin Davalar,

  • Velayet Davaları,

  • Boşanma Sebepleri. • • Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri Şartları Velayet Davası Nasıl Açılır?

  • Velayet Hakkı. • • Tanıma Ve Tenfiz,

  • Tanıma Tenfiz Davası Tanıma Ve Tenfiz Davaları,

  • Boşanmanın Tanınması Yurtdışında Verilen Boşanma Kararının Tanınması Tenfizi. • • Borcun tahsili için,devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak alınmasını konu alan hukuk dalıdır. • • Ticari Sözleşmeler,

  • Ticari Anlaşmazlıklara İlişkin Davalar. • • İş Davaları,

  • Tespit Davaları,

  • İş Kazası Ve Tazminat Davaları,

  • İşe İade Davası.

  • Kıdem İhbar Tazminatı Nasıl Alınır? • • Türk Ceza Kanunu,

  • Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı kapsamında. • • İdari Davalar Nasıl Açılır?

  • Yürütmenin Durdurulması,

  • Tam Yargı Davası,

  • Kınama Ve Uyarma İptal Davası,

  • İhale İptal Davası. • • Veraset belgesi çıkartmak,

  • Vasiyetna me tanzimi,

  • Vasiyetnamenin iptali,

  • Tapu iptal tescil davaları. • • Tapu İptal Davası,

  • Ecrimisil Davası,

  • Tahliye Davaları,

  • Önalım Hakkı.